مدیریت فروش

مدیریت فروش

  جهت سفارش بار میتوانید از طریق شماره های مربوطه تماس حاصل فرمایید. 18 12 496 0912    مدیریت: ثمودی***** 90 95 006 0914   مسئول پخش**** و یا از طریق واتساپ لیست بار خود را به شماره مربوطه ارسال نمایید. 90 95 006 0914

ادامه مطلب