کپسول سورنجان

تاریخ انتشار : 2021/05/24

قیمت:26000

روش مصرف کپسول سورنجان درد کیور:

این محصول گیاهی باید طبق روش مخصوص به خود مصرف شود تا هم بهترین عملکرد خود را داشته باشد و هم عوارض احتمالی آن به مراتب کمتر شود.

به دلیل اینکه کپسول سورنجان تا حدی باعث افزایش فشارخون می شود، افرادی که دارای فشارخون هستند باید برای مصرف این محصول از عرق برگ زیتون استفاده نمایند تا افزایش فشارشان با کمک برگ زیتون تعدیل شود.

از طرفی باقی افراد باید این کپسول گیاهی را با عرق زنیان مصرف کنند چرا که کپسول سورنجان دردکیور در طولانی مدت می تواند اثرات منفی بر روی معده داشته باشد که عرق زنیان از این موضوع جلوگیری می کند.