لیست قیمت 1400/02/11

تاریخ انتشار : 2021/04/30
حداقل میزان فروش (کیلو) قیمت (تومان) به ازای هر کیلو محصولات
5 38,500 زرد چوبه قلم هندی
5 40,900 پودر زردچوبه بهداشتی با سیب سلامت
1 900,000 هل اکبر بنفش
1 910,000 هل سبز درشت ۸ میل گیاهینه
1 880,000 هل سبز متوسط
3 575,000 هل شکسته MYQ
3 110,500 فلفل سیاه دان 4 میل ویتنام
3 115,500 فلفل سیاه دان 5 میل ویتنام
3 125,000 فلفل سیاه دان 6 میل ویتنام
3 110,000 پودر فلفل سیاه بهداشتی با سیب سلامت
3 83,500 دارچین چوب درجه یک
3 78,500 دارچین چوب معمولی
3 85,000 پودر دارچین بهداشتی با سیب سلامت
25 75,000 دارچین قلم شکسته(مخصوص آسیاب)
2 200,000 دارچین سیگاری
3 115,000 سیاه دانه هندی
3 110,000 سیاه دانه سوریه
3 135,000 زنجبیل قلم چینی درشت
3 125,000 زنجبیل قلم چینی ریز و درشت
3 135,000 پودر زنجبیل چینی
3 89,000 زنجبیل قلم نیجریه
3 99,000 پودر زنجبیل نیجریه
3 120,000 پودر زنجبیل‌ مخلوط چینی و نیجریه
3 58,000 پودر فلفل قرمز هندی
3 95,000 پودر فلفل قرمز چیلی معمولی
3 115,000 پودر فلفل قرمز چیلی گیاهینه
3 65,000 فلفل قرمز شاخ بزی قلم
1 210,000 میخک درشت
1 120,000 میخک ریز(مخصوص آسیاب)
1 90,000 چوب میخک(مخصوص آسیاب)
3 30,000 تخم گشنیز
1 315,000 جوز هندی
3 150,000 پودر اویشن شیرازی
3 85,000 پودر پاپریکا قرمز ایرانی
3 105,000 پودر پاپریکا قرمز اعلا
3 85,000 پودر پاپریکا قرمز خارجی
3 55,000 نمک صورتی هیمالیا
2 135,000 لیمو عمانی زرد درشت
2 132,000 لیمو عمانی سیاه
3 68,000 اسلایس سیر خشک درجه یک
3 48,000 اسلایس سیر خشک(مخصوص آسیاب)
5 105,000 اسلایس پاپریکا خشک
3 45,000 پودر سیر ایرانی
3 33,000 پودر سیر خارجی
3 56,000 پودر سماق قهوه ای
3 58,000 پودر سماق قرمز
3 45,000 سماق قهوه ای دان
1 145,000 پودر موسیر
3 88,000 دانه چیا
2 35,000 پودر پیاز
5 74,800 زیره سبز
2 185,000 زیره سیاه
3 95,000 ریشه جوز قلم (خسرودار)
3 105,000 پودر ریشه جوز (خسرودار)
5 85,000 دانه خردل زرد
5 90,000 پودر خردل زرد
3 55,000 پودر لیمو عمانی با هسته
3 85,000 پودر لیمو عمانی بدون هسته
1 220,000 فلفل سفید دان
1 235,000 پودر فلفل سفید
3 98,000 ادویه کاری درجه یک
3 70,000 ادویه کاری معمولی
3 85,000 ادویه مرغ و ماهی
3 90,000 ادویه خورشتی
1 145,000 ادویه گرام ماسالا
1 80,000 ادویه فلافل
1 90,000 ادویه قورمه سبزی
3 110,000 تخم شربتی ریز هندی
3 85,000 تخم شربتی درشت هندی
3 75,000 تخم ریحان سبز
1 298,000 فلفل عنابی
3 90,000 پودر گوجه
500 گرم 90,000 وانیل خرسی 500 گرمی
3 75,000 پودر نارگیل خشک
3 95,000 پودر نارگیل چرب
1 1,200,000 چای بلومینگ
چای سفید توپی
3 65,000 گلپر درشت
1 50,000 پودر گلپر
1 425,000 بادیان ستاره ای
1 32,000 پودر انبه
2 270,000 کندر خوراکی
2 150,000 کندر مخصوص آتش
3 70,000 خاکشیر
3 58,000 بارهنگ
3 82,500 اسفرزه هندی
3 27,000 تخم کتان قهوه ای (بذرک)
10 37,000 اسپند (اسفند) بدون پوست
10 25,000 اسپند (اسفند) با پوست (نخودی)
3 45,000 جوهر لیمو
3 48,500 رازیانه
2 185,000 غنچه گل محمدی داراب
2 300,000 غنچه گل محمدی لاله زار
2 250,000 برگ خالص گل محمدی
2 95,000 گل محمدی باز شده
1 1,300,000 جین سینگ سفید
1 1,380,000 جین سینگ قرمز (دخترپیچ)
2 95,000 قهوه سبز خام
1 750,000 سنبل الطیب بدون خاک
3 450,000 برگ اویشن شیرازی
3 600,000 برگ اویشن شیرازی صادراتی
2 250,000 بابونه گل شیرازی
2 250,000 بابونه گل افغانی
3 150,000 پودر بابونه شیرازی
1 370,000 گل گاوزبان قزوین
3 285,000 اسطوخدوس
2 155,000 چای کوهی
5 30,000 پودرسنجد
2 200,000 بهارمرکبات شیراز
2 350,000 بهارنارنج خالص شیراز
3 100,000 چای ترش خارجی
3 300,000 چای ترش ایرانی
3 300,000 گل پنیرک (خبازی)
5 110,000 چای سبز چینی
5 45,000 چای سبز ایرانی
1 110,000 چای سبز قلبی شکل
2 176,000 به لیمو
1 200,000 صمغ عربی
1 75,000 صمغ فارسی (زدو)
3 58,000 کنجد سفید هندی
3 48,000 کنجد قهوه ای
3 49,000 کنجد سیاه
3 45,000 پیاز خشک اسلایس
5 48,500 چای سیب
5 55,000 چای به
1 1,150,000 چای سفید
1 145,000 اسلایس لیمو خشک
1 220,000 پرک لیمو عمانی
1 495,000 شکرتیغال
1 135,000 ترنجبین
1 400,000 به دانه
3 250,000 گل خطمی(ختمی) سفید
3 220,000 گل خطمی (ختمی) رنگی بنفش
2 45,000 پونه خشک
2 78,500 نعنا خشک
2 100,000 نعنا فلفلی
2 75,000 شوید خشک
حداقل خرید 500 گرم 800,000 مصطکی اصلی
3 75,000 پودر زیره سبز
1 290,000 پودر هلیله سیاه
1 350,000 پودر جوز هندی
1 170,000 گل زوفا
2 35,000 برگ گزنه
2 45,000 برگ سنا
3 35,000 کلپوره (مریم گلی)
10 25,000 برگ کاسنی
10 39,000 زرشک سیاه هسته دار
1 145,000 مصطکی صنعتی
2 130,000 گل همیشه بهار
1 900,000 کتیرا صدفی
5 50,000 پودر ریشه شیرین بیان
1 355,000 گلرنگ
2 95,000 برگ بو بدون چوب
3 75,000 رزماری
1 200,000 گل شقایق
5 49,000 عصاره شیرین بیان
1 85000 خولنجان
3 31,000 شکرسرخ
3 70,000 بادرنجبویه (ملیس)
1 1,300,000 گل بنفشه
1 185,000 تباشیر
3 28,000 پودر حنا فله ای
1 1,750,000 پودر گرد نخل
1 250,000 فوفل
3 45,000 ریشه شیرین بیان
1 150,000 لاک مغسول پلاکی
1 200,000 گلنار فارسی
3 25,000 شاهتره
3 25,000 برگ مورد
1 295,000 سقز فرآوری شده
3 98,000 ناخنک
1 195,000 پرسیاوش
1 65,000 قرص کمر
25 گرم 8,000,000 ریشه کندش
1 135,000 خرنوب
1 500,000 لاک مغصول نخودی
1 65,000 هلیله زرد
2 85,000 فلوس
2 65,000 تخم یونجه
2 95,000 تخم اسفناج
2 95,000 تخم تره
3 45,000 تخم شنبلیله خارجی
1 195,000 قدومه (قدامه) شیرازی
2 95,000 خارمریم
3 40,000 تخم کتان سفید
2 75,000 چهار تخم
2 65,000 تخم شوید
1 400,000 فرنجمشک
2 58,000 کنجد سفید ایرانی
3 100,000 بذر بالنگو
2 65,000 زنیان
1 85,000 تخم جعفری
2 150,000 تخم ریحان بنفش
3 140,000 تخم خرفه
3 19,000 تخم شاهی
1 65,000 تخم مرو
3 45,000 کنجد خام
1 75,000 تخم کرفس
1 60,000 قدومه (قدامه) معمولی
2 59,000 تخم کاهو
5 8,500 جوش شیرین
1 350,000 سفید آب کف
1 165,000 پودر ژلاتین
25 عدد 55,000 زعفران یک مثقال
50 عدد 28,000 زعفران نیم مثقال
50 عدد 26,000 زعفران دوگرمی
50 عدد 18,000 زعفران یک گرمی
50 عدد 10,000 زعفران نیم گرمی
2 90,000 خلال بادام زمینی(کوهی)
3 45,000 عناب درشت
5 36,000 کشمش پلویی
2 130,000 مویز بدون هسته
2 198,000 موسیر پلاکی
2 176,000 موسیر متوسط
2 75,000 زرشک پفکی
2 105,000 پودر قهوه بو داده خوراکی
5 16,500 نشاسته گل
5 17,000 پودر نشاسته گندم
3 17,000 پودر نشاسته ذرت
3 35,000 ارد نخودچی
3 105,000 پودر قهوه سبز خام
3 140,000 پودر کاکائو
250 گرم 2,500,000 زعفران 250 گرمی
3 110,000 نارگیل کاسه (قاب)
3 45,000 لیمو مخصوص آسیاب
3 28,500 پودر سدر
3 45,000 مایه خمیر
1 275,000 خلال بادام درختی
3 35,000 بیکینگ پودر فله
2 135,000 روغن نارگیل CBC
200 قوطی 38,000 مایه پنیر 25 گرمی 25 درصد آنزیمکس
120 قوطی 55,000 مایه پنیر 25 گرمی 100 درصد آنزیمکس
50 قوطی 100,000 مایه پنیر 25 گرمی میتو 100 درصد
2 قوطی 285,000 مایه پنیر میتو 100 گرمی 100 درصد
1 بسته 3,650 مایه پنیر 1 گرمی 100 درصد رنی لسه